top of page

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Prowejd ABs hemsida, nedan kallad "webbplatsen". Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte webbplatsen.

1. Ändringar av användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart efter publicering. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter sådana ändringar samtycker du till de ändrade villkoren.

2. Integritetspolicy

Din användning av webbplatsen är också reglerad av vår interitetspolicy, som du hittar här.

3. Innehåll på webbplatsen

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, ljud och andra material, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och tillhör Prowejd AB eller dess licensgivare. Du får inte reproducera, distribuera, överföra, sända, skapa bearbetade verk, visa offentligt, sälja eller på annat sätt utnyttja något av webbplatsens innehåll utan vårt skriftliga tillstånd.

4. Ansvarsbegränsning

Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag, varken uttalade eller underförstådda. Vi ansvarar inte för några skador som uppstår i samband med användningen av webbplatsen.

5. Kontaktinformation

Om du har frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

 

Prowejd AB 

Stenhuggarvägen 4 S 

132 44 SALTSJÖ-BOO

 info@prowejd.se 

Växel 08 – 755 26 20

 

Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa användarvillkor.

Användarvillkor för Prowejd AB

bottom of page