top of page

Vi på Prowejd AB värnar om din integritet och är dedikerade till att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats www.prowejd.se (nedan kallad "webbplatsen"). Läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå våra metoder kring personuppgiftshantering.

1. Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder vår webbplats. Detta kan inkludera information som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information du väljer att dela med oss.

2. Hur använder vi din information?

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, skicka relevant information och marknadsföringskommunikation till dig (om du har samtyckt till det), och för att uppfylla våra lagliga och regulatoriska skyldigheter.

3. Delar vi din information med andra?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt medgivande, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda vår webbplats och våra användare.

4. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, radering eller annan otillbörlig behandling.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, korrigera eventuella felaktigheter, begära radering av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

Prowejd AB

Stenhuggarvägen 4 S

132 38 SALTSJÖ-BOO

info@prowejd.se

Växel 08 – 755 26 20

Genom att använda webbplatsen samtycker du till vår integritetspolicy.

Integritetspolicy för Prowejd AB

bottom of page